Meddelelse & Aktiviteter


VIGTIGT NYT VEDR COVID-19- REGLER    - IMPORTANT - Opdaterede Covid-19 retningslinjer nu med mundbindskrav


Den 28. oktober fremsendte Kirkeministeriet nye retningslinjer for folkekirken og trossamfundene, hvori der nu også indgår krav om brug af mundbind eller visir i kirkerne og menighedernes lokaler. Den 30.oktober er der kommet en mindre korrektion, som er indarbejdet i nedenstående tekst.

Om brugen af mundbind står der i de seneste retningslinjer:

* Alle besøgende, frivillige mv. over 12 år skal bære mundbind eller visir i kirker, kapeller og menighedernes lokaler, når man står op eller bevæger sig rundt i rummet.

* Krav om mundbind/visir gælder IKKE personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

* Mundbind/visir skal dække både næse og mund.

* Mundbindet/visiret kan tages af, når man sidder ned/knæler og når man som led i en ceremoniel aktivitet, kortvarigt rejser sig op, for derefter at sætte sig ned igen på samme plads.

* Præsten, diakonen og medvirkende ved ceremonien (fx lektorer, ministranter mv.) skal IKKE bære mundbind under udøvelse af ceremonien

* Man kan, i henhold til Kirkeministeriets retningslinjer, bortvise folk, der ikke opfylder kravet om mundbind/visir

* Der skal opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir, og om muligheden for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet.

* Brug af mundbind eller visir i forbindelse med møder, foredrag eller undervisning i menighedens lokaler

* Ovenstående krav om mundbind/visir gælder, hvis der er offentlig adgang til mødet

* Ovenstående krav om anvendelse af mundbind eller visir gælder IKKE, hvis et møde afholdes uden offentlig adgang (fx menighedsrådsmøder).

*Krav om mundbind gælder IKKE for undervisere, kateketer, foredragsholdere mv.

De nyeste retningslinjer gældende fra i dag 29. 10 findes HER

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MESSETIDER og AKTIVITETER i SANKT KJELDS KIRKE


Onsdag den 28. kl. 17.00 Messe - vi beder ROSENKRANSEN fra kl. 16.30

Lørdag den 31. kl. 9.00 Messe


Søndag den 1. november ALLE HELGEN (HØJTID)messe kl. 12.00 og kl. 15.00.

NB! Pga af de nye covid-19 regler aflyser vi i år traditionen med i fællesskab at besøge kirkegården. Men alle anbefales individuelt at besøge kirkegården og bede for de afdøde.


Mandag den 2. november kl. 17.00 messe, ihukommelse af alle afdøde troende (ALLE SJÆLE)

Onsdag den 4. november kl. 17.00 messe, fra kl. 16.30 eukartistisk tilbedelse

Lørdag den 7. november kl. 9.00 Messe, kl. 9-12 undervisning for unge kommende firmander


Søndag den 8. november kl. 12.00 "familiemessen" og kl. 15.00 messe, LATERANKIRKENS INDVIELSE-"pavens dag"

kl. 10.00 undervisning for børn der forbereder sig til modtagelse af første hellige kommunion, kl. 10.30-11.30 aktivitet for alle børn, unge og voksne i menighedslokalet. Vi synger, tegner og gennemgår dagens evangelium.


I VIBORG DOMKIRKE afholdes en gudstjeneste kl. 16.30, hvor vi mødes og beder for alle de forfulgte kristne i hele verden, men dog med særligt fokus på de forfulgte kristne i IRAN. Iran er et af de lande i verden, hvor kristne oplever størst forfølgelse, og landet ligger lige nu nr. 9 på organisationen Open Doors´World Watch List. Efter gudstjenesten bliver der mulighed for at give en gave til det kristne TV-arbejde SAT-/ PARS, der producerer kristent tv på det lokale sprog farsi. Vi er alle inviterede og p. Davide vil være blandt de, der oplæser de særlige forbønner.


-o0o-

Sognets konstituerede sognepræst er:

p. Stefano Tarquini

mobile: 91 45 76 15 og E-mail: ste@katolsk.dk

 

og 2. præst er p. Davide de Nigris .

Selv om han er præst i de tre sogne, så vil han tage sig af vor menighed i det daglige, fortrinsvis mandage og onsdage.

 Mobile: 81 71 66 70  Email: d.denigris@katolsk.dk


-o0o-


Sognet har fået etableret en ordning, så du nu har mulighed for at betale via mobile pay. Nummeret er 47345, HUSK at skriv, hvad det er du sender penge for -feks:  kollekten - køb/salg - kirkekaffe - gave eller hvad det er.

_________________________________________________________________________________________________________

Forholdsregler under faren for coronasmitte


For godt en uge siden blev det første tilfælde af coronasmitte konstateret i Danmark. Efterfølgende er tallet steget, og verden over er forholdsregler blevet skærpet, listen med lande, hvor man skal være særligt agtpågiven er øget. I gik Statsministeren og andre danske myndigheder ud med alvorlige opfordringer til at undgå arrangementer med et stort antal mennesker, skærpet hygiejne og stærk reduktion af fysisk kontakt som f.eks. håndtryk.

I sidste uge blev der udsendt en vejledning til præsterne om, hvordan man i kirken skal forholde sig med hensyn til kommunionsuddeling samt brug af vievandskar og fredshilsen. Da situationen nu er den, at der officielt og  generelt manes til endnu større forsigtighed, bedes de henstillinger, der blev givet til præsterne sidste uge, når det gælder offentlige messer,  yderligere indskærpet.


Derfor:  

* Tømmes vievandskarrene ved kirkens indgang,

* Gives fredshilsenen ikke ved håndtryk, men ved f.eks. et diskret nik

* Undlades kommunion under vinens skikkelse,

* Undgås kommunion i munden


Derudover drejer det sig ligeså meget om i det hele tage at handle klogt og hensynsfuldt. Hvis en person har symptomer på influenza eller blot er forkølet, bør vedkommende selv være tilbageholdende med at have for tæt kontakt med andre og komme, hvor mange mennesker færdres.

Selv om overholdelse af ovennævnte anvisninger for nogle kræver tilvænning og måske overvindelse, berøves man ikke noget fundamentalt. Brug af vievand og håndtryk ved fredshilsenen kan uden problemer opgives for en tid. Selv om kommunion under begge skikkelser viser fylden af, hvad Kristus bød os gøre til sin ihukommelse, er han fuldt og helt til stede også alene i brødets skikkelse, og den åndelige værdi af modtagelsen af hans legeme er uafhængig af, om det sker i hånden eller munden. 


København den 7. marts 2020

+Czeslaw Kozon


Læs også Biskop Czeslaws meddelelseaf 12.3. her.


Vedr. bispedømmets retningslinjer for uddeling og modtagelse af kommunionen. Læs Biskop Czeslaws meddelelse af 20.7. her.OGŁOSZENIE !!!

 

Drodzy Państwo, 

 

       Biskup Czeslaw właśnie ogłosił, iż wszelkie publiczne zgromadzenia, spotkania, katechezy i msze święte, zostają odwołane, ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa

(list poniżej).

 

Uwaga!

    Wciąż obowiązują normalne godziny otwarcia kościoła, a księża obecni są w ustalonych dniach i godzinach jak zwykle. 

Jeżeli czujecie Państwo taką potrzebę lub chęć, proszę przyjdźcie do kościoła i pomódlcie się.  

 

To jest list od Biskupa :

 

Droga Rado parafialna, 

     Następujące informacje zostały dziś zamieszczone na stronie kościoła:

 

    Wszelkie msze święte i zgromadzenia w parafii, zostają odwołane. Obecna sytuacja, spowodowana epidemią koronawirusa, zmienia się drastycznie z dnia na dzień. Pani premier wraz z innymi reprezentantami rządu, wystosowali ważne wytyczne dotyczące zgromadzeń publicznych i interakcji międzyludzkich. 

    Duński Kościół właśnie ogłosił, iż również odwołuje wszelkie msze. 

Odwołanie niedzielnej mszy, będącej  dla nas, katolików czymś niezmiernie drogim, jest bardzo trudne i ciężkie. Jednakże musimy teraz działać mądrze, rozsądnie i solidarnie. Jakkolwiek, jest to dla nas bolesne, msze muszą być odwołane. Co więcej, również pozostałe spotkania, zgromadzenia (w tym katechezy) w parafiach, zostają odwołane. 

 

W przypadku pozostałych usług kościoła ( chrzty/ pogrzeby), uczestnictwo powinno być ograniczone tylko do osób najbliższych. 

 

 

W związku z zaistniałą sytuacją, nie jest grzechem, nieobecność na niedzielnej mszy. Nie zmniejsza to naszego bólu z tego powodu. Jednakże nie wyklucza nas ze wspólnoty Chrystusa. 

Kościół zna również praktykę zwaną komunią duchową. Polega ona na modlitwie o wyrażenie wiary w obecność Chrystusa w Eucharystii i pragnienie zjednoczenia się z Nim. 

Pomimo, iż sytuacja, w której znaleźliśmy się, jest trudna, to możemy zjednoczyć się z naszymi współwyznawcami, którzy znacznie dłużej i w cięższych warunkach, muszą obyć się bez Eucharystii. Jednocześnie możemy włączyć naszą deprywację w praktyce postu, wraz ze wzrostem modlitwy i gorliwości w naszej relacji z Bogiem. Zarówno duchowa, jak i materialna deprywacja, mogą nauczyć nas większego doceniania dobra, jakie mamy w naszym życiu. 

 

 

Pytania i wątpliwości  można kierować do : 

Generalvikaren po numerem telefonu:  30 54 21 18

lub mailowo: ne@katolsk.dk

 

Herunder en række hyrdebreve fra vores sognepræst p. Stefano.


"Sommer uden sommerferie"  - en hilsen fra sognepræsten i anledning af sommeren. Læs den her.


-oOo-


"En ny begyndelse"

med de ord sender p. Stefano en hilsen til os alle. Læs hans hilsen ved trykke på ovenstående link.


-o0o-


Kære menighed


"Jeg håber, at I alle har haft en god Påske, og at jubel fra Herrens opstandelse også er nået jer og jeres familier. ......."


således indledes et påske brev til os alle fra p. Stefano.

Hvis du vil læse hans artikel / brev, så kan du trykke her


-o0o-


Kære menighed,


som optakt til påsken, sendte p. Stefano den 4. april et brev til menigheden om "påsketriduum". Du kan stadig læse brevet ved at trykke på "Påsketriduum"


-o0o-


Kære menighed,


den 24. marts sendte p. Stefano et brev til menigheden.

Du kan læse det ved at trykke på nedenstående link "hvad er letteste at sige.


"Hvad er det letteste: At sige: Dine synder er tilgivet dig,

eller at sige: Rejs dig og gå?"


og


den 20. marts sendte p. Stefano en hilsen, et brev til menigheden.

Du kan læse brevet ved at trykke på brevets overskrift herunder:


"Fastetid – bod- coronavirus"


-o0o-
 KIRKESKAT


p. Davide gør opmærksom på, at alle skal være med til at bevare kirken og de øvrige faciliteter og aktiviteter.


Derfor er det nødvendigt at betale kirkeskat. Præsten anbefaler, at hver familie betaler ca. kr. 3000 årligt, dvs kr. 250 om måneden.


Kirken er blevet malet udvendig, en stor reparation af orglet,men der venter en udvendig vedligeholdelse af menighedslokalet. Bygningen er fredet og indgår i kommunens klassificering af særligt bevaringsværdige bygninger i det indre Viborg.


p. Davide udtaler, at evner vi ikke at betale for at holde kirken, kan den på sigt blive lukket og solgt.


Præsten henviste til tilmeldingsblanketterne til kirkeskat på flere sprog, som alle kan udfylde og aflevere til præsten, Asbjørn eller sende direkte til Bispekontoret i København.

-o0o-

Skt. Kjelds Kirke

" Fear not, I am with you; be not dismayed; I am your God. I will strengthen you, and help you, and uphold you with my right hand of justice. "