Meddelelse & Aktiviteter

Skt. Kjelds Kirke

" Fear not, I am with you; be not dismayed; I am your God. I will strengthen you, and help you, and uphold you with my right hand of justice. "


MESSETIDER og AKTIVITETER i SANKT KJELDS KIRKE


Mandag den 10. maj kl. 17.00 Messe

Onsdag den 12. maj kl. 17.00 Messe, fra kl. 16.30 Sakramental tilbedelse og Rosenkransbøn


Torsdag den 13. maj KRISTI HIMMELFART (højtid) kl. 12.00 Messe


Lørdag den 15. maj kl. 9.00 Messe


Søndag den 16. maj kl. 12.00 og kl. 15.00 messe, fra kl. 11.30 og 14.30 beder vi rosenkransen


NB! NB! NB! NB! NB! NB!

Fra onsdag den 21. april gælder nye retningslinjer for Den katolske Kirke i Danmark. (tryk på ordet "nye", hvis du vil læse hele dokumentet om de nye retningslinjer)


Der kommet en del lempelser i de restriktioner, der har været gældende siden slutningen af december.

Det betyder i grove træk følgende:

- Der må nu i kirker og menighedslokaler være 1 deltager pr. 2 m2 ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger, hvis man sidder/knæler. Hvis man overvejende står og går må der være 1 person pr 4 m2

- Der skal være 1 meters afstand mellem deltagerne, hvis der ikke synges, og 2 meter, hvis der synges.

Det betyder for Skt Kjelds Kirke, at der kan være ca 65 personer i kirken+ pulpituret + koret, hvis der ikke synges, og ca. 40, hvis der synges. Husk at der fortsat er to messer kl. 12 og kl 15.

- Der anbefales fortsat kortere messer.
- Præster og kommunionsuddelere skal bære mundbind under uddeling af kommunion.
- Der skal rengøres og udluftes med mindst 10 minutters gennemtræk efter hver messe.

- Forbuddet mod at samles mere end 10 personer gælder for alle øvrige indendørs aktiviteter end gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Dog må der være 25 forsamlet ved aktiviteter for børn og unge.
- Ved udendørs messer, og øvrige menighedsaktiviteter gælder et forsamlingsforbud på 50 personer, uanset om man sidder/knæler, går eller står.


Om brugen af mundbind står der i de seneste retningslinjer:

* Alle besøgende, frivillige mv. over 12 år skal bære mundbind eller visir i kirker, kapeller og menighedernes lokaler, når man står op eller bevæger sig rundt i rummet.

* Mundbindet/visiret kan tages af, når man sidder ned/knæler og når man som led i en ceremoniel aktivitet, kortvarigt rejser sig op, for derefter at sætte sig ned igen på samme plads.

* Præsten, diakonen og medvirkende ved ceremonien (fx lektorer, ministranter mv.) skal IKKE bære mundbind under udøvelse af ceremonien, dog skal præsten/kommunionsuddelere bære mindbind under uddelingen af kommunionen.

* Personer, som har en central rolle ved en konkret kirkelig handling er fritaget for at bære mundbind. Det gælder feks. dåbsbarn/-forældre og faddere under selve dåbshandlingen, firmander og førstekommunikanter, brudepar, de nærmeste efterladte og kistebærere ved begravelser.                                                                                             


-o-O-0-


De nordiske biskoppers hyrdebrev om Sct. Josefs år


„Da Josef var vågnet op af søvnen, gjorde han, som Herrens engel havde befalet ham, og tog hende til sig som sin hustru” (Matt 1,24a).

Således slutter evangelisten Matthæus’ beretning om Josefs drøm, hvor Gud forklarer sin plan med Maria for ham og indgyder ham mod. Josef, som Gud talte til i drømme, har med sin ydmyge trofasthed en diskret og skjult rolle i evangelierne, og en vigtig rolle i frelseshistorien. “Jesus så Guds ømhed i Josef” (Patris corde, 3). I Kirkens tradition har Josef fået...[mere]


Biskoppernes hyrdebrev findes også på andre sprog: tysk, engelsk, spansk, polsk, og vietnamesisk

(tryk på det sprog du gerne vil læse)


-oOo-


                    "Vort påskelam er slagtet, Kristus"  (tryk på teksten)  

- et hyrdebrev fra sognepræst p. Stefano i anledning af påsken  


-oOo-


"Hvorfor er I bange? Har I endnu ikke tro?" (Mark 4,40) - et hyrdebrev fra sognepræst p. Stefano

Læs det her.


-o-O-o-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-o0o-

Sognets konstituerede sognepræst er:

p. Stefano Tarquini

mobile: 91 45 76 15 og E-mail: ste@katolsk.dk

 

og 2. præst er p. Davide de Nigris .

Selv om han er præst i de tre sogne, så vil han tage sig af vor menighed i det daglige, fortrinsvis mandage og onsdage.

 Mobile: 81 71 66 70  Email: d.denigris@katolsk.dk


-o0o-


Sognet har fået etableret en ordning, så du nu har mulighed for at betale via mobile pay. Nummeret er 47345, HUSK at skriv, hvad det er du sender penge for -feks:  kollekten - køb/salg - kirkekaffe - gave eller hvad det er.

_________________________________________________________________________________________________________

Forholdsregler under faren for coronasmitteI marts 202 blev der udsendt en vejledning til præsterne om, hvordan man i kirken skal forholde sig med hensyn til kommunionsuddeling samt brug af vievandskar og fredshilsen.


Derfor:  

* Tømmes vievandskarrene ved kirkens indgang,

* Gives fredshilsenen ikke ved håndtryk, men ved f.eks. et diskret nik

* Undlades kommunion under vinens skikkelse,

* Undgås kommunion i munden


Derudover drejer det sig ligeså meget om i det hele tage at handle klogt og hensynsfuldt. Hvis en person har symptomer på influenza eller blot er forkølet, bør vedkommende selv være tilbageholdende med at have for tæt kontakt med andre og komme, hvor mange mennesker færdres.

Selv om overholdelse af ovennævnte anvisninger for nogle kræver tilvænning og måske overvindelse, berøves man ikke noget fundamentalt. Brug af vievand og håndtryk ved fredshilsenen kan uden problemer opgives for en tid. Selv om kommunion under begge skikkelser viser fylden af, hvad Kristus bød os gøre til sin ihukommelse, er han fuldt og helt til stede også alene i brødets skikkelse, og den åndelige værdi af modtagelsen af hans legeme er uafhængig af, om det sker i hånden eller munden. 


København den 7. marts 2020

+Czeslaw Kozon


Læs også Biskop Czeslaws meddelelseaf 12.3. her.


Vedr. bispedømmets retningslinjer for uddeling og modtagelse af kommunionen. Læs Biskop Czeslaws meddelelse af 20.7. her.


 

Herunder en række hyrdebreve fra vores sognepræst p. Stefano.


"Sommer uden sommerferie"  - en hilsen fra sognepræsten i anledning af sommeren. Læs den her.


-oOo-


"En ny begyndelse"

med de ord sender p. Stefano en hilsen til os alle. Læs hans hilsen ved trykke på ovenstående link.


-o0o-


Kære menighed


"Jeg håber, at I alle har haft en god Påske, og at jubel fra Herrens opstandelse også er nået jer og jeres familier. ......."


således indledes et påske brev til os alle fra p. Stefano.

Hvis du vil læse hans artikel / brev, så kan du trykke her


-o0o-


Kære menighed,


som optakt til påsken, sendte p. Stefano den 4. april et brev til menigheden om "påsketriduum". Du kan stadig læse brevet ved at trykke på "Påsketriduum"


-o0o-
 KIRKESKAT


p. Davide gør opmærksom på, at alle skal være med til at bevare kirken og de øvrige faciliteter og aktiviteter.


Derfor er det nødvendigt at betale kirkeskat. Præsten anbefaler, at hver familie betaler ca. kr. 3000 årligt, dvs kr. 250 om måneden.


Kirken er blevet malet udvendig, en stor reparation af orglet,men der venter en udvendig vedligeholdelse af menighedslokalet. Bygningen er fredet og indgår i kommunens klassificering af særligt bevaringsværdige bygninger i det indre Viborg.


p. Davide udtaler, at evner vi ikke at betale for at holde kirken, kan den på sigt blive lukket og solgt.


Præsten henviste til tilmeldingsblanketterne til kirkeskat på flere sprog, som alle kan udfylde og aflevere til præsten, Asbjørn eller sende direkte til Bispekontoret i København.

-o0o-