Meddelelse & Aktiviteter


 KIRKESKAT


p. Davide gør opmærksom på, at alle skal være med til at bevare kirken og de øvrige faciliteter og aktiviteter.


Derfor er det nødvendigt at betale kirkeskat. Præsten anbefaler, at hver familie betaler ca. kr. 3000 årligt, dvs kr. 250 om måneden.


Kirken er blevet malet udvendig, en stor reparation af orglet,men der venter en udvendig vedligeholdelse af menighedslokalet. Bygningen er fredet og indgår i kommunens klassificering af særligt bevaringsværdige bygninger i det indre Viborg.


p. Davide udtaler, at evner vi ikke at betale for at holde kirken, kan den på sigt blive lukket og solgt.


Præsten henviste til tilmeldingsblanketterne til kirkeskat på flere sprog, som alle kan udfylde og aflevere til præsten, Asbjørn eller sende direkte til Bispekontoret i København.

-o0o-


OGŁOSZENIE !!!

 

Drodzy Państwo, 

 

       Biskup Czeslaw właśnie ogłosił, iż wszelkie publiczne zgromadzenia, spotkania, katechezy i msze święte, zostają odwołane, ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa

(list poniżej).

 

Uwaga!

    Wciąż obowiązują normalne godziny otwarcia kościoła, a księża obecni są w ustalonych dniach i godzinach jak zwykle. 

Jeżeli czujecie Państwo taką potrzebę lub chęć, proszę przyjdźcie do kościoła i pomódlcie się.  

 

To jest list od Biskupa :

 

Droga Rado parafialna, 

     Następujące informacje zostały dziś zamieszczone na stronie kościoła:

 

    Wszelkie msze święte i zgromadzenia w parafii, zostają odwołane. Obecna sytuacja, spowodowana epidemią koronawirusa, zmienia się drastycznie z dnia na dzień. Pani premier wraz z innymi reprezentantami rządu, wystosowali ważne wytyczne dotyczące zgromadzeń publicznych i interakcji międzyludzkich. 

    Duński Kościół właśnie ogłosił, iż również odwołuje wszelkie msze. 

Odwołanie niedzielnej mszy, będącej  dla nas, katolików czymś niezmiernie drogim, jest bardzo trudne i ciężkie. Jednakże musimy teraz działać mądrze, rozsądnie i solidarnie. Jakkolwiek, jest to dla nas bolesne, msze muszą być odwołane. Co więcej, również pozostałe spotkania, zgromadzenia (w tym katechezy) w parafiach, zostają odwołane. 

 

W przypadku pozostałych usług kościoła ( chrzty/ pogrzeby), uczestnictwo powinno być ograniczone tylko do osób najbliższych. 

 

 

W związku z zaistniałą sytuacją, nie jest grzechem, nieobecność na niedzielnej mszy. Nie zmniejsza to naszego bólu z tego powodu. Jednakże nie wyklucza nas ze wspólnoty Chrystusa. 

Kościół zna również praktykę zwaną komunią duchową. Polega ona na modlitwie o wyrażenie wiary w obecność Chrystusa w Eucharystii i pragnienie zjednoczenia się z Nim. 

Pomimo, iż sytuacja, w której znaleźliśmy się, jest trudna, to możemy zjednoczyć się z naszymi współwyznawcami, którzy znacznie dłużej i w cięższych warunkach, muszą obyć się bez Eucharystii. Jednocześnie możemy włączyć naszą deprywację w praktyce postu, wraz ze wzrostem modlitwy i gorliwości w naszej relacji z Bogiem. Zarówno duchowa, jak i materialna deprywacja, mogą nauczyć nas większego doceniania dobra, jakie mamy w naszym życiu. 

 

 

Pytania i wątpliwości  można kierować do : 

Generalvikaren po numerem telefonu:  30 54 21 18

lub mailowo: ne@katolsk.dk

Forholdsregler under faren for coronasmitteI marts 202 blev der udsendt en vejledning til præsterne om, hvordan man i kirken skal forholde sig med hensyn til kommunionsuddeling samt brug af vievandskar og fredshilsen.


Derfor:  

* Tømmes vievandskarrene ved kirkens indgang,

* Gives fredshilsenen ikke ved håndtryk, men ved f.eks. et diskret nik

* Undlades kommunion under vinens skikkelse,

* Undgås kommunion i munden


Derudover drejer det sig ligeså meget om i det hele tage at handle klogt og hensynsfuldt. Hvis en person har symptomer på influenza eller blot er forkølet, bør vedkommende selv være tilbageholdende med at have for tæt kontakt med andre og komme, hvor mange mennesker færdres.

Selv om overholdelse af ovennævnte anvisninger for nogle kræver tilvænning og måske overvindelse, berøves man ikke noget fundamentalt. Brug af vievand og håndtryk ved fredshilsenen kan uden problemer opgives for en tid. Selv om kommunion under begge skikkelser viser fylden af, hvad Kristus bød os gøre til sin ihukommelse, er han fuldt og helt til stede også alene i brødets skikkelse, og den åndelige værdi af modtagelsen af hans legeme er uafhængig af, om det sker i hånden eller munden. 


København den 7. marts 2020

+Czeslaw Kozon


Læs også Biskop Czeslaws meddelelseaf 12.3. her.


Vedr. bispedømmets retningslinjer for uddeling og modtagelse af kommunionen. Læs Biskop Czeslaws meddelelse af 20.7. her.


 

Herunder en række hyrdebreve fra vores sognepræst p. Stefano.


"Sommer uden sommerferie"  - en hilsen fra sognepræsten i anledning af sommeren. Læs den her.


-oOo-


"En ny begyndelse"

med de ord sender p. Stefano en hilsen til os alle. Læs hans hilsen ved trykke på ovenstående link.


-o0o-


Kære menighed


"Jeg håber, at I alle har haft en god Påske, og at jubel fra Herrens opstandelse også er nået jer og jeres familier. ......."


således indledes et påske brev til os alle fra p. Stefano.

Hvis du vil læse hans artikel / brev, så kan du trykke her


-o0o-


Kære menighed,


som optakt til påsken, sendte p. Stefano den 4. april et brev til menigheden om "påsketriduum". Du kan stadig læse brevet ved at trykke på "Påsketriduum"


-o0o-


Kære menighed,


den 24. marts sendte p. Stefano et brev til menigheden.

Du kan læse det ved at trykke på nedenstående link "hvad er letteste at sige.


"Hvad er det letteste: At sige: Dine synder er tilgivet dig,

eller at sige: Rejs dig og gå?"


og


den 20. marts sendte p. Stefano en hilsen, et brev til menigheden.

Du kan læse brevet ved at trykke på brevets overskrift herunder:


"Fastetid – bod- coronavirus"


-o0o-


MESSETIDER og AKTIVITETER i SANKT KJELDS KIRKE

 

Søndag den 28. februar kl. 12.00 og kl. 15.00 Messe, kl 17.00 messe på polsk

Mandag den 1. marts kl. 17.00 messe,

Onsdag den 2. marts kl. 17.00 messe, fra kl. 16.30 beder vi KORSVEJEN

lørdag den 6. marts kl. 9.00 messe, Undervisning for de unge delt på tre hold kl. 10, 11 og 12.00

Søndag den 7. marts kl. 12.00 og kl. 15.00 messe, undervisning for børn på to hold kl 10.45-11.45 og kl 13.45 - 14.45

Mandagden 8. marts kl. 17.00 messe

Onsdag 10. marts kl. 17.00 messe, fra kl. 16.30 beder vi KORSVEJEN

Lørdag 13. marts kl. 9.00 messe, 8-årsdagen for pave Frans´valg til pave, 9-årsdagen for biskop Martensens død

Søndag 14. marts kl. 12.00 og kl. 15.00 messe

-o-O-o-


"Hvorfor er I bange? Har I endnu ikke tro?" (Mark 4,40) - et hyrdebrev fra sognepræst p. Stefano

Læs det her.


-o-O-o-


NB! NYE RESTRIKTIONER.

Kirkeministeriet har 6. januar igen udsendt nye og skærpede COVID-19-retningslinjer. De er indarbejdet i retningslinjer for Bispedømmet København, og er gældende foreløbig frem til og med den 17. januar.Disse restriktioner er meddelt forlænget til 28. februar.

.
Det betyder i grove træk følgende:

- Der må nu i kirker og menighedslokaler være 1 deltager pr. 7,5 m2 ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Det betyder for Sct Kjelds Kirke, at der kan være ca 25-30 personer i kirken+ pulpituret + koret. Husk at der er to messer kl. 12 og kl 15.
- Deltagerne skal holde 2 meters afstand til hinanden (næsetip til næsetip).
- Gudstjenesterne bør ikke vare længere end 30 minutter.
- Præster og kommunionsuddelere skal bære mundbind under uddeling af kommunion.
- Der skal udluftes med mindst 10 minutters gennemtræk efter hver gudstjeneste.
- Der må ikke være fællessang, men koret kan stadig synge.
- Forbuddet mod at samles mere end 5 personer gælder fra nu af for alle øvrige indendørs og udendørs aktiviteter end gudstjenester og andre kirkelige handlinger.  Kirkekaffe og møder UDSAT, mens undervisningen genoptages i små grupper af max 5 personer.
- Ved begravelser må man dog stadig forsamles 50 personer på kirkegården.

De seneste retningslinjer kan læses HER.

___________________________________________________________________________________________________________

VIGTIGT NYT VEDR COVID-19- REGLER    - IMPORTANT - Opdaterede Covid-19 retningslinjer nu med mundbindskrav


Om brugen af mundbind står der i de seneste retningslinjer:

* Alle besøgende, frivillige mv. over 12 år skal bære mundbind eller visir i kirker, kapeller og menighedernes lokaler, når man står op eller bevæger sig rundt i rummet.

* Mundbindet/visiret kan tages af, når man sidder ned/knæler og når man som led i en ceremoniel aktivitet, kortvarigt rejser sig op, for derefter at sætte sig ned igen på samme plads.

* Præsten, diakonen og medvirkende ved ceremonien (fx lektorer, ministranter mv.) skal IKKE bære mundbind under udøvelse af ceremonien


Se de nye retningslinjer på bispedømmets hjemmeside, gældende fra 10.12.20.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-o0o-

Sognets konstituerede sognepræst er:

p. Stefano Tarquini

mobile: 91 45 76 15 og E-mail: ste@katolsk.dk

 

og 2. præst er p. Davide de Nigris .

Selv om han er præst i de tre sogne, så vil han tage sig af vor menighed i det daglige, fortrinsvis mandage og onsdage.

 Mobile: 81 71 66 70  Email: d.denigris@katolsk.dk


-o0o-


Sognet har fået etableret en ordning, så du nu har mulighed for at betale via mobile pay. Nummeret er 47345, HUSK at skriv, hvad det er du sender penge for -feks:  kollekten - køb/salg - kirkekaffe - gave eller hvad det er.

_________________________________________________________________________________________________________

Skt. Kjelds Kirke

" Fear not, I am with you; be not dismayed; I am your God. I will strengthen you, and help you, and uphold you with my right hand of justice. "