Meddelelse & Aktiviteter

Skt. Kjelds Kirke

" Fear not, I am with you; be not dismayed; I am your God. I will strengthen you, and help you, and uphold you with my right hand of justice. "


DOGŁOSZENIE !!!

 

Drodzy Państwo, 

 

       Biskup Czeslaw właśnie ogłosił, iż wszelkie publiczne zgromadzenia, spotkania, katechezy i msze święte, zostają odwołane, ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa

(list poniżej).

 

Uwaga!

    Wciąż obowiązują normalne godziny otwarcia kościoła, a księża obecni są w ustalonych dniach i godzinach jak zwykle. 

Jeżeli czujecie Państwo taką potrzebę lub chęć, proszę przyjdźcie do kościoła i pomódlcie się.  

 

To jest list od Biskupa :

 

Droga Rado parafialna, 

     Następujące informacje zostały dziś zamieszczone na stronie kościoła:

 

    Wszelkie msze święte i zgromadzenia w parafii, zostają odwołane. Obecna sytuacja, spowodowana epidemią koronawirusa, zmienia się drastycznie z dnia na dzień. Pani premier wraz z innymi reprezentantami rządu, wystosowali ważne wytyczne dotyczące zgromadzeń publicznych i interakcji międzyludzkich. 

    Duński Kościół właśnie ogłosił, iż również odwołuje wszelkie msze. 

Odwołanie niedzielnej mszy, będącej  dla nas, katolików czymś niezmiernie drogim, jest bardzo trudne i ciężkie. Jednakże musimy teraz działać mądrze, rozsądnie i solidarnie. Jakkolwiek, jest to dla nas bolesne, msze muszą być odwołane. Co więcej, również pozostałe spotkania, zgromadzenia (w tym katechezy) w parafiach, zostają odwołane. 

 

W przypadku pozostałych usług kościoła ( chrzty/ pogrzeby), uczestnictwo powinno być ograniczone tylko do osób najbliższych. 

 

 

W związku z zaistniałą sytuacją, nie jest grzechem, nieobecność na niedzielnej mszy. Nie zmniejsza to naszego bólu z tego powodu. Jednakże nie wyklucza nas ze wspólnoty Chrystusa. 

Kościół zna również praktykę zwaną komunią duchową. Polega ona na modlitwie o wyrażenie wiary w obecność Chrystusa w Eucharystii i pragnienie zjednoczenia się z Nim. 

Pomimo, iż sytuacja, w której znaleźliśmy się, jest trudna, to możemy zjednoczyć się z naszymi współwyznawcami, którzy znacznie dłużej i w cięższych warunkach, muszą obyć się bez Eucharystii. Jednocześnie możemy włączyć naszą deprywację w praktyce postu, wraz ze wzrostem modlitwy i gorliwości w naszej relacji z Bogiem. Zarówno duchowa, jak i materialna deprywacja, mogą nauczyć nas większego doceniania dobra, jakie mamy w naszym życiu. 

 

 

Pytania i wątpliwości  można kierować do : 

Generalvikaren po numerem telefonu:  30 54 21 18

lub mailowo: ne@katolsk.dk


Vores sognepræst p. Stefano har sendt hele menigheden en ny hilsen. Læs den på "Forside". Den første hilsen som p. Stefano sendte til os alle er bragt her ved siden af.


-o0o-


MESSETIDER og AKTIVITETER i SANKT KJELDS KIRKE


ALLE OFFENTLIGE GUDSTJENESTER og andre sammenkomster i menighederne er aflyst indtil videre. Læs Biskop Czeslaws meddelelse nedenfor.


BEMÆRK,

Pastor Stefano meddeler, at præsterne p. Davide og han selv står til rådighed. Alle kan kontakte præsterne når som helst. Og de er til stede på de sædvanlige dage og tidspunkter.

Du er velkommen til at kontakte dem for en samtale eller gå til skrifte. Gør gerne brug af den mulighed.Sognets konstituerede sognepræst er:

p. Stefano Tarquini

mobile: 91 45 76 15 og E-mail: ste@katolsk.dk

 

og 2. præst er p. Davide de Nigris .

Selv om han er præst i de tre sogne, så vil han tage sig af vor menighed i det daglige, fortrinsvis mandage og onsdage.

 Mobile: 81 71 66 70  Email: d.denigris@katolsk.dk


Se nedenfor hvordan du streamer biskoppens søndagsmesse, samt biskoppens forslag til, hvad man kan gøre, når vi ikke kan gå til messe.


Kære menighedsrådsformænd

I dag sættes følgende meddelelse på kirkens hjemmeside:

Alle offentlige gudstjenester og andre sammenkomster i menighederne aflyses.
For tiden oplever vi, at situationen forårsaget af corona-epidemien ændrer sig drastisk dag for dag. Statsministeren og andre repræsentanter for de civile myndigheder har fremsat radikale forholdsregler vedr. offentlige forsamlinger og samkvem mennesker imellem. På det sidste er det blevet meddelt, at Folkekirken aflyser alle gudstjenester.
At aflyse søndagsmessen er et alvorligt tiltag, fordi det drejer sig om noget livsvigtigt for os som katolikker. Dog skal vi også handle klogt og forsvarligt og også gerne solidarisk. Så smerteligt det end er, skal alle offentlige messer derfor aflyses indtil videre. Det samme gælder endnu mere andre former for sammenkomst i menighederne, herunder undervisning.
I forbindelse med andre kirkelige handlinger bør kun de nærmeste deltage
Under de givne omstændigheder er det ikke en synd at udeblive fra søndagsmessen. Det gør ikke savnet mindre smerteligt for os. Dog er man ikke af den grund udelukket fra fællesskabet med Kristus. Kirken kender også en praksis, som kaldes åndelig kommunion. Den består i i bøn at udtrykke sin tro på Kristi nærvær i eukaristien og sin længsel efter at være forenet med ham. Selv om det er påtvunget p.gr. af omstændighederne, kan vi også hermed udtrykke vor solidaritet med de trosfæller, som over længere tid og under langt alvorligere forhold må undvære eukaristien. Samtidig kan vi inddrage vort afsavn i vor fastetidspraksis sammen med øget bøn og større iver i vort forhold til Gud. Både åndelige og materielle afsavn kan lære os en større værdsættelse af de goder, vi har til rådighed.
.
Henvendelser om tvivlspørgsmål i konkrete situationer kan ske til generalvikaren på 30 54 21 18 eller ne@katolsk.dk

Paderborn, den 12. marts, 2020-03-12
+Czeslaw


                                         -o0o-


Følg med i søndagsmessen i domkirken via livestream                                                          

Biskop Czeslaw vil nu på søndag den 15. marts kl 10.00 fejre højmessen i Domkirken.
Da der ikke er offentlig adgang til messen, vil den i stedet blive live-streamet her:  

          https://<wbr />katolsk.mediaplatform.dk/


HVAD KAN MAN GØRE, NÅR VI IKKE KAN GÅ TIL MESSEN? LÆS HER BISKOPPENS ANBEFALINGER.


Når man nu ikke kan komme til messe om søndagen

De stærke bestræbelser på at begrænse følgerne af coronaepidemien har ført til drastiske forholdsregler i både de civile og det kirkelige liv. Udover at tage de nødvendige hygiejniske hensyn opfordres vi til mindst mulig fysisk kontakt og til kun at mødes i mindre grupper. Mange at disse tiltag har skullet gøres hurtigt og fra den ene dag til den anden.

Som allerede meddelt er den naturlige deltagelse i søndagsmessen også blevet så godt som umuliggjort, fordi alle offentlige messer i bispedømmet indtil videre er indstillet. Vi har haft travlt med at fokusere på det, der ikke kan lade sig gøre og ikke foreslået mange alternativer. Det er ikke helt godt nok, så derfor bringes der her nogle forslag til, hvordan man kan markere søndagen, selv om man ikke kan komme til messe.

Alternativer til deltagelse i søndagsmessen
Søndagen er ugens hviledag og skal i særlig grad også helliges Gud og vort åndelige liv. Deltagelse i søndagsmessen er den vigtigste måde at gøre dette på, når man ikke er forhindret i det. Dog kan og bør man også markere søndagen som helligdag, selv om kan ikke kan komme til messe. Det kan ske ved

    •    at følge livestreamingen af messerne i domkirken på www.katolsk.dk
    •    på tv, radio og computer at følge én af de mange transmitterede messer på udenlandske både kirkelige og verdslige kanaler.
    •    individuelt, men ikke mindst som familie at samles i bøn og oplæsning af søndagens liturgiske læsninger, som kan findes på nettet eller i bispedømmets liturgiske kalender.

Ingen af disse forslag gør det muligt at deltage i eukaristien, hvilket nok er det største savn. Dog behøver man ikke at være helt uden eukaristisk kontakt med Kristus. Kirken kender og anbefaler, hvad der kaldes ”åndelig kommunion,” som består i, at man i bøn bekender sin tro på Kristi nærvær i eukaristien og udtrykker ønsket om og længslen efter at være forenet med ham.
    

På side 484-491 i ”Bønnebog for Den katolske Kirke” findes der et stor udvalg af kommunionsbønner. En bøn ved åndelig kommunion findes på side 491-92 og lyder:

Herre, Jesus Kristus,
Du som er til stede i Altrets helligste Sakramente,
jeg tror på dig, jeg håber på dig, jeg elsker dig.
Lad intet skille mig fra dig,
lad alt føre til større fællesskab med dig;
lad min længsel efter dig komme for dagen i min kærlighed til dig
og til dem, jeg møder på min vej.
Amen.

Under den nuværende krise må vi undvære  mange berettigede goder. Må dette pålagte afsavn styrke vor påskønnelse af dem, ikke mindst deltagelsen i eukaristien og lade vor længsel efter den snart gå i opfyldelse. Lad dette være genstand for vor bøn sammen med bønnen for alle, som lider under coronavirussen, enten ved at være smittet med den eller være ramt af dens følger for menneskeligt samkvem.

København, den 14. marts, 2020

+Czeslaw


-o0o-


Sognet har fået etableret en ordning, så du nu har mulighed for at betale via mobile pay. Nummeret er 47345, HUSK at skriv hvad det er du sender penge for - kollekten - køb/salg - kirkekaffe - kirkeskat eller hvad det er.


-o-o-o-

 

 

 

 

 

 

 

 


 KIRKESKAT


p. Davide gør opmærksom på, at alle skal være med til at bevare kirken og de øvrige faciliteter og aktiviteter.


Derfor er det nødvendigt at betale kirkeskat. Præsten anbefaler, at hver familie betaler ca. kr. 3000 årligt, dvs kr. 250 om måneden.


Kirken er lige blevet malet udvendig, men der venter en autolukning af yderdøren, en stor reparation af orglet, udvendig vedligeholdelse af menighedslokalet. Bygningen er fredet og indgår i kommunens klassificering af særligt bevaringsværdige bygninger i det indre Viborg.


p. Davide udtaler, at evner vi ikke at betale for at holde kirken, kan den på sigt blive lukket og solgt.


Præsten henviste til tilmeldingsblanketterne til kirkeskat på flere sprog, som alle kan udfylde og aflevere til præsten, Asbjørn eller sende direkte til Bispekontoret i København.

-o0o-


Fastetid – bod- coronaviru

Kære menighed,


I denne tid, som Gud giver os, oplever vi på en meget speciel og smertefuld måde, at vi ikke kan mødes og samles til fejringen af sakramenter, de øvrige liturgier og andre møder. På grund af den situation, som hele Europa og snart hele verden befinder sig i, er det blevet påbudt os ikke at holde offentlige gudstjenester. Vi lever i en tid, som ikke ligner noget, vi har oplevet tidligere, men som minder os om den periode, som var virkeligheden for Israels folk under dets eksil.


På grund af Assyriens og senere Babylons erobring af Israels og Judas rige blev Guds folk mellem det 8. og det 6. århundrede F.Kr. tvunget i eksil i Nineve og Babylon. De mistede på den måde alt det, som var vigtigt for deres tro og deres identitet: deres kongerige, deres land og templet med alle deres institutioner.


I mange af Biblens bøger udtrykkes lidelsen ved at have mistet det allervigtigste for folkets liv og selvopfattelse: ”Hvordan skulle vi kunne synge Herrens sange på fremmed jord? Hvis jeg glemmer dig, Jerusalem, så gid min højre hånd må lammes”, lyder salme 137.

Denne lidelse ved at have mistet mange af Guds gaver kan dog ændres til bøn, til anråbelse af Gud af hele vort hjerte: ”Nu er der ingen fyrste, profet eller leder, der er hverken brændoffer, slagtoffer, afgrødeoffer eller røgelsesoffer, vi har ikke noget sted, hvor vi kan bringe ofre til dig og finde barmhjertighed. Men tag nådigt imod os, når vi kommer med sønderbrudt sjæl og sønderknust ånd, som om vi kom med brændofre af væddere og tyre, med titusinder af fede lam. Sådan skal vort offer til dig i dag være, at vi er fuldt og helt med dig, for de, der stoler på dig, bliver ikke til skamme. Nu følger vi dig af hele vort hjerte, vi frygter dig og søger dit ansigt; gør os da ikke til skamme, men vis os mildhed og stor barmhjertighed. Udfri os, du som gør undere, og giv dit navn ære, Herre.”


Dengang da israelitterne ikke havde adgang de vigtigste institutioner og ikke kunne nyde gavn af dem, genfandt folket dets fulde identitet, og hvad der var endnu vigtigere: Folket søgte tilbage til et sandt og ærligt forhold til Gud. Israelitterne opnåede således af et ærligt hjerte en ægte omvendelse, der senere hen (efter 70 år) desuden fik betydning for muligheden af fysisk at vende tilbage fra eksilet til Israels land.


For os er denne tid, som Gud giver os, en mulighed for at vende tilbage til Ham af hele vores hjerte og genfinde vores sande identitet som katolikker, som kristne: ”Mit offer, Gud, er en sønderbrudt ånd, et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud” (Sal 51). På denne måde lærer vi at elske, længes og sætte pris på de hellige gaver, som vi nu desværre ikke kan modtage netop nu: sakramenterne, fællesskabet i kirken, osv.


Men i eksil fandt Israel ud af, at selvom man havde mistet meget, havde man bevaret en vigtig institution, nemlig Den hellige Skrift. I dag, i denne smertefulde tid, er vi alle indbudt til at nære vores sjæl ved Bibelen, Den Hellige Skrift; som Paulus skriver: ”så vi med udholdenhed og med den trøst, som Skrifterne giver os, kan fastholde håbet”. Rom 15,4.


Jeg vil derfor opmuntre jer om at følge biskoppens vejledning ang. alternativer til søndagsmesse. I denne periode hvor man ikke kan deltage i messe om søndagen kan man:

  1. følge livestreamingen af messerne i domkirken på www.katolsk.dk
  2. på tv, radio og computer følge én af de mange transmitterede messer på udenlandske både kirkelige og verdslige kanaler.
  3. individuelt, men ikke mindst som familie kan man samles i bøn og oplæsning af søndagens liturgiske læsninger, som kan findes på nettet eller i bispedømmets liturgiske kalender.


Når det gælder modtagelse af kommunionen skal vi huske at kirken kender og anbefaler, hvad der kaldes ”åndelig kommunion,” som består i, at man i bøn bekender sin tro på Kristi nærvær i eukaristien og udtrykker ønsket om og længslen efter at være forenet med ham.

En bøn ved åndelig kommunion lyder:

 

     Herre, Jesus Kristus,

     Du som er til stede i Altrets helligste Sakramente,

     jeg tror på dig, jeg håber på dig, jeg elsker dig.

     Lad intet skille mig fra dig,

     lad alt føre til større fællesskab med dig;

     lad min længsel efter dig komme for dagen i min kærlighed til dig

     og til dem, jeg møder på min vej. Amen.

 

Sidst med ikke mist vil jeg også gentage, at vi præster, P. Davide og mig, står til rådighed, alle kan kontakte os når som helst. Vi er til stede på de sædvanlige dage og tidspunkter.


Du er velkommen til at kontakte os for at have en samtale eller gå til skriftemål.


Kære menighed, i denne tid, hvor vi ikke kan mødes, beder jeg for jer alle, især når jeg fejrer den hellige Eukaristi. Jeg beder om, at Gud i sin underfulde kraft, som har vist sig i Jesu opstandelse fra de døde, må trække noget godt ud af denne smertefulde situation.

 

p. Stefano, sognepræst


-o0o-

Flere forholdsregler under faren for coronasmitte


Alvoren i forbindelse med cornaepidemien tager til, og forholdsreglerne for at dæmme op for den er blevet yderligere skærpet, senest i går med statsministerens og andre øvrighedspersoners nye bestemmelser.


Også i kirkelig sammenhæng må vi indrette os efter disse bestemmelser. Derfor strammes der også op på forholdsreglerne i instruksen fra bispedømmet af 12. marts, hvori det bl.a. meddeltes, at alle offentlige messer indstilles, og deltagelse i andre kirkelige handlinger, primært dåb og bryllup, dog med visse undtagelser ved begravelser/bisættelser.


Ifl. Kirkeministeriets udmelding af d.d. gælder 10-personersreglen ikke ved begravelser/bisættelser. Dog er der ikke ubegrænset adgang til kirken/kapellet. Der må maksimalt være 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib, dvs. den del af kirken, bænkene/stolene befinder sig.

Hvis kirkens skib har et areal på 200 kvm., må der maksimalt være 50 personer. Samtidig skal der tages højde for, at der kan holdes afstand.


Præster eller diakoner må kun foretage ritualerne incl. messe ved begravelser/bisættelser i kirkerummene. Ceremonierne må således ikke forlægges til private hjem eller andre ikke kirkelige lokaler og slet ikke med gejstlig deltagelse.

Ligeledes skal det fra kirkelig side anbefales, at sammenkomster efter den kirkelige ceremoni udelades, og under ingen omstændigheder må de finde sted i menighedssale eller andre kirkelige lokaler.


Der er én af de nærmeste dage bebudet bestemmelser for de københavnske kirkegårde, som kan rumme strengere krav til antallet af personer, som kan deltage i ceremonien på kirkegården.

Det kan nogle gange sikkert være svært, umiddelbart at konstatere, om betingelserne for et bestemt antal personers deltagelse er til stede. Under alle omstændigheder skal der handles forsvarligt, hvorfor alle må følge de anvisninger, der bliver givet på stedet.

Netop i f.m. dødsfald kan det være yderst smerteligt ikke at kunne deltage i Kirkens afskedsceremonier; men de nuværende forhold tvinger os til at handle med omtanke. Hvis man under de givne omstændigheder må begrænse antallet af deltagere, kan man, når situationen normaliseres, fejre en messe for den afdøde.

De samme bestemmelser gælder for dåbshandlinger og bryllupper, hvis de da ikke udsættes, hvilket ikke mindst for bryllupper vil være det mest nærliggende.


I denne tid kan der fortsat fejres messe i søsterkommuniteter, dog under iagttagelse af de alment gældende regler vedr. antallet af deltagere.

Den nuværende krise udfordrer os på mange områder, også det åndelige. Lad os i tillid til Guds forsyn lægge alt i hans hånd og intensivere vor bøn for de mennesker og anliggender, vi har fået betroet.

København, den 18. marts, 2020 +Czeslaw

Forholdsregler under faren for coronasmitte


For godt en uge siden blev det første tilfælde af coronasmitte konstateret i Danmark. Efterfølgende er tallet steget, og verden over er forholdsregler blevet skærpet, listen med lande, hvor man skal være særligt agtpågiven er øget. I gik Statsministeren og andre danske myndigheder ud med alvorlige opfordringer til at undgå arrangementer med et stort antal mennesker, skærpet hygiejne og stærk reduktion af fysisk kontakt som f.eks. håndtryk.

I sidste uge blev der udsendt en vejledning til præsterne om, hvordan man i kirken skal forholde sig med hensyn til kommunionsuddeling samt brug af vievandskar og fredshilsen. Da situationen nu er den, at der officielt og  generelt manes til endnu større forsigtighed, bedes de henstillinger, der blev givet til præsterne sidste uge, når det gælder offentlige messer,  yderligere indskærpet.


Derfor:  

* Tømmes vievandskarrene ved kirkens indgang,

* Gives fredshilsenen ikke ved håndtryk, men ved f.eks. et diskret nik

* Undlades kommunion under vinens skikkelse,

* Undgås kommunion i munden


Derudover drejer det sig ligeså meget om i det hele tage at handle klogt og hensynsfuldt. Hvis en person har symptomer på influenza eller blot er forkølet, bør vedkommende selv være tilbageholdende med at have for tæt kontakt med andre og komme, hvor mange mennesker færdres.

Selv om overholdelse af ovennævnte anvisninger for nogle kræver tilvænning og måske overvindelse, berøves man ikke noget fundamentalt. Brug af vievand og håndtryk ved fredshilsenen kan uden problemer opgives for en tid. Selv om kommunion under begge skikkelser viser fylden af, hvad Kristus bød os gøre til sin ihukommelse, er han fuldt og helt til stede også alene i brødets skikkelse, og den åndelige værdi af modtagelsen af hans legeme er uafhængig af, om det sker i hånden eller munden. 


København den 7. marts 2020

+Czeslaw Kozon