Meddelelse & Aktiviteter


EN VIGTIG OG GLÆDELIG MEDDELELSE


Kære menighed,

hvor har det været dejligt igen at fejre messe i Skt. Kjelds Kirke i Viborg. Selv om der er nogle begrænsninger pga Corona-pandemien er det lykkedes mange at komme til messerne. Kristi Himmelfartsdag og søndag den 24. maj var der begge dage mellem 35-45 fremmødte ved de to messer kl. 12 og kl 15.


Pinsedag den 31. maj vil vi igen fejre to messer, henholdsvis kl. 12 og kl 15.

Bemærk: Mandag 2. pinsedag vil der være messe kl. 10.00


Overvej om du og din familie har mulighed for at vælge messen kl. 15 i stedet for som normalt kl. 12. Det vil være en stor hjælp, hvis vi kan fordele os, så ingen skal være udelukket fra messen.

Hvis der kommer flere end 50/55 personer kl. 12, vil der være nogle, som IKKE kan lukkes ind. De kan så fejre messen kl. 15.


Og vi fejrer igen  hverdagsmesser, mandage og onsdage kl. 17.00 og lørdage kl. 9.00. Onsdag 27.5. beder vi rosenkransen fra kl. 16.30


Reglerne for antallet af deltagere i gudstjenester i kirkerne er:

- at der kan være 1 person pr 4 m2.
- at der skal være afstand mellem deltagerne:
       1 meter, hvis der ikke synges og 2 meter, hvis der synges
       Personer, der til dagligt er i tæt kontakt, som f.eks. medlemmer af den

       samme husstand, kan sidde med normal afstand til hinanden.
 Afstanden regnes fra næsetip til næsetip. Det vil sige fra midten af et sæde til midten af et andet sæde.
Det betyder en betydelig reduktion i antallet af deltagere.


Du kan læse retningslinjer for genåbning af de katolske kirker, udsendt tirsdag den 19. maj, her: retningslinjer

Du kan læse Biskoppens brev til os alle i anledning af genåbningen. Biskoppens brev

Hvis du vil læse KIRKEMINISTERIETs vejledning så er den her  Vejledningen fra Kirkeministeriet

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Opfordring til at bede PINSENOVENE.

En af de mest elskede novener er pinsenovenen, der bedes i de ni dage mellem Kristi Himmelfartsdag og Pinse i efterfølgelse af Marias og apostlenes enige og udholdende bøn (Apg 1,14). Pinsenovenen kan bedes alene eller som en fælles andagt. Man begynder hver gang med bønnen til Helligånden. Derpå følger dagens skriftlæsning, stille betragtning, en kort bøn i tilknytning til læsningen og sidst en afsluttende bøn. Pinsenovenen i bønnebogen er bygget over Helligåndens syv gaver (Es 11,12) og Helligåndens frugter (Gal 5,22)


Her kan du læse biskop Czeslaw´s opfordring til at bede Pinsenovenen. Opfordring til at bede pinsenovenen--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bed rosenkransen sammen med paven i maj måned


Maj måned er traditionelt måneden, hvor vi samles og beder Rosenkransen sammen. Pave Frans har sendt et brev til alle de troende med opfordring til at gå sammen i familierne og bede rosenkransen sammen. Han har medsendt to bønner til Jomfru Maria, som han opfordrer os til at bede ved afslutningen af rosenkrans-bønnen. Du kan læse pavens hilsen og Maria-bønnerne ved at trykke på linket ovenfor "Bed rosenkransen sammen med paven i maj måned

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HJÆLP PAVE FRANS MED AT BEKÆMPE COVID-19:

Støt Caritas Danmarks indsamling


(klik på nedenstående link og støt indsamlingen)

https://dk.betternow.org/fundraisers/stot-den-globale-corona-indsats

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OGŁOSZENIE !!!

 

Drodzy Państwo, 

 

       Biskup Czeslaw właśnie ogłosił, iż wszelkie publiczne zgromadzenia, spotkania, katechezy i msze święte, zostają odwołane, ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa

(list poniżej).

 

Uwaga!

    Wciąż obowiązują normalne godziny otwarcia kościoła, a księża obecni są w ustalonych dniach i godzinach jak zwykle. 

Jeżeli czujecie Państwo taką potrzebę lub chęć, proszę przyjdźcie do kościoła i pomódlcie się.  

 

To jest list od Biskupa :

 

Droga Rado parafialna, 

     Następujące informacje zostały dziś zamieszczone na stronie kościoła:

 

    Wszelkie msze święte i zgromadzenia w parafii, zostają odwołane. Obecna sytuacja, spowodowana epidemią koronawirusa, zmienia się drastycznie z dnia na dzień. Pani premier wraz z innymi reprezentantami rządu, wystosowali ważne wytyczne dotyczące zgromadzeń publicznych i interakcji międzyludzkich. 

    Duński Kościół właśnie ogłosił, iż również odwołuje wszelkie msze. 

Odwołanie niedzielnej mszy, będącej  dla nas, katolików czymś niezmiernie drogim, jest bardzo trudne i ciężkie. Jednakże musimy teraz działać mądrze, rozsądnie i solidarnie. Jakkolwiek, jest to dla nas bolesne, msze muszą być odwołane. Co więcej, również pozostałe spotkania, zgromadzenia (w tym katechezy) w parafiach, zostają odwołane. 

 

W przypadku pozostałych usług kościoła ( chrzty/ pogrzeby), uczestnictwo powinno być ograniczone tylko do osób najbliższych. 

 

 

W związku z zaistniałą sytuacją, nie jest grzechem, nieobecność na niedzielnej mszy. Nie zmniejsza to naszego bólu z tego powodu. Jednakże nie wyklucza nas ze wspólnoty Chrystusa. 

Kościół zna również praktykę zwaną komunią duchową. Polega ona na modlitwie o wyrażenie wiary w obecność Chrystusa w Eucharystii i pragnienie zjednoczenia się z Nim. 

Pomimo, iż sytuacja, w której znaleźliśmy się, jest trudna, to możemy zjednoczyć się z naszymi współwyznawcami, którzy znacznie dłużej i w cięższych warunkach, muszą obyć się bez Eucharystii. Jednocześnie możemy włączyć naszą deprywację w praktyce postu, wraz ze wzrostem modlitwy i gorliwości w naszej relacji z Bogiem. Zarówno duchowa, jak i materialna deprywacja, mogą nauczyć nas większego doceniania dobra, jakie mamy w naszym życiu. 

 

 

Pytania i wątpliwości  można kierować do : 

Generalvikaren po numerem telefonu:  30 54 21 18

lub mailowo: ne@katolsk.dk


MESSETIDER og AKTIVITETER i SANKT KJELDS KIRKE


 Læs Biskop Czeslaws meddelelser her.


-o0o-


Sognets konstituerede sognepræst er:

p. Stefano Tarquini

mobile: 91 45 76 15 og E-mail: ste@katolsk.dk

 

og 2. præst er p. Davide de Nigris .

Selv om han er præst i de tre sogne, så vil han tage sig af vor menighed i det daglige, fortrinsvis mandage og onsdage.

 Mobile: 81 71 66 70  Email: d.denigris@katolsk.dk


-o0o-


Sognet har fået etableret en ordning, så du nu har mulighed for at betale via mobile pay. Nummeret er 47345, HUSK at skriv hvad det er du sender penge for - kollekten - køb/salg - kirkekaffe - kirkeskat eller hvad det er.


-o-o-o-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herunder en række hyrdebreve fra vores sognepræst p. Stefano.


"En ny begyndelse"

med de ord sender p. Stefano en hilsen til os alle. Læs hans hilsen ved trykke på ovenstående link.


-o0o-


Kære menighed


"Jeg håber, at I alle har haft en god Påske, og at jubel fra Herrens opstandelse også er nået jer og jeres familier. ......."


således indledes et påske brev til os alle fra p. Stefano.

Hvis du vil læse hans artikel / brev, så kan du trykke her


-o0o-


Kære menighed,


som optakt til påsken, sendte p. Stefano den 4. april et brev til menigheden om "påsketriduum". Du kan stadig læse brevet ved at trykke på "Påsketriduum"


-o0o-


Kære menighed,


den 24. marts sendte p. Stefano et brev til menigheden.

Du kan læse det ved at trykke på nedenstående link "hvad er letteste at sige.


"Hvad er det letteste: At sige: Dine synder er tilgivet dig,

eller at sige: Rejs dig og gå?"


og


den 20. marts sendte p. Stefano en hilsen, et brev til menigheden.

Du kan læse brevet ved at trykke på brevets overskrift herunder:


"Fastetid – bod- coronavirus"


-o0o-Forholdsregler under faren for coronasmitte


For godt en uge siden blev det første tilfælde af coronasmitte konstateret i Danmark. Efterfølgende er tallet steget, og verden over er forholdsregler blevet skærpet, listen med lande, hvor man skal være særligt agtpågiven er øget. I gik Statsministeren og andre danske myndigheder ud med alvorlige opfordringer til at undgå arrangementer med et stort antal mennesker, skærpet hygiejne og stærk reduktion af fysisk kontakt som f.eks. håndtryk.

I sidste uge blev der udsendt en vejledning til præsterne om, hvordan man i kirken skal forholde sig med hensyn til kommunionsuddeling samt brug af vievandskar og fredshilsen. Da situationen nu er den, at der officielt og  generelt manes til endnu større forsigtighed, bedes de henstillinger, der blev givet til præsterne sidste uge, når det gælder offentlige messer,  yderligere indskærpet.


Derfor:  

* Tømmes vievandskarrene ved kirkens indgang,

* Gives fredshilsenen ikke ved håndtryk, men ved f.eks. et diskret nik

* Undlades kommunion under vinens skikkelse,

* Undgås kommunion i munden


Derudover drejer det sig ligeså meget om i det hele tage at handle klogt og hensynsfuldt. Hvis en person har symptomer på influenza eller blot er forkølet, bør vedkommende selv være tilbageholdende med at have for tæt kontakt med andre og komme, hvor mange mennesker færdres.

Selv om overholdelse af ovennævnte anvisninger for nogle kræver tilvænning og måske overvindelse, berøves man ikke noget fundamentalt. Brug af vievand og håndtryk ved fredshilsenen kan uden problemer opgives for en tid. Selv om kommunion under begge skikkelser viser fylden af, hvad Kristus bød os gøre til sin ihukommelse, er han fuldt og helt til stede også alene i brødets skikkelse, og den åndelige værdi af modtagelsen af hans legeme er uafhængig af, om det sker i hånden eller munden. 


København den 7. marts 2020

+Czeslaw Kozon


 KIRKESKAT


p. Davide gør opmærksom på, at alle skal være med til at bevare kirken og de øvrige faciliteter og aktiviteter.


Derfor er det nødvendigt at betale kirkeskat. Præsten anbefaler, at hver familie betaler ca. kr. 3000 årligt, dvs kr. 250 om måneden.


Kirken er lige blevet malet udvendig, men der venter en autolukning af yderdøren, en stor reparation af orglet, udvendig vedligeholdelse af menighedslokalet. Bygningen er fredet og indgår i kommunens klassificering af særligt bevaringsværdige bygninger i det indre Viborg.


p. Davide udtaler, at evner vi ikke at betale for at holde kirken, kan den på sigt blive lukket og solgt.


Præsten henviste til tilmeldingsblanketterne til kirkeskat på flere sprog, som alle kan udfylde og aflevere til præsten, Asbjørn eller sende direkte til Bispekontoret i København.

-o0o-


Skt. Kjelds Kirke

" Fear not, I am with you; be not dismayed; I am your God. I will strengthen you, and help you, and uphold you with my right hand of justice. "