Meddelelse & Aktiviteter

Skt. Kjelds Kirke

" Fear not, I am with you; be not dismayed; I am your God. I will strengthen you, and help you, and uphold you with my right hand of justice. "


MESSETIDER og AKTIVITETER i SANKT KJELDS KIRKE

 

Mandag den 9.12 kl. 17.00 Messe, festen for Jomfru Marias Uplettede Undfangelse


Onsdag den 11.12. kl. 17.00 Messe, eukaristisk tilbedelse kl. 16.30


Fredag den 13. - søndag den 15.12 Ungdoms-retræte m/ p. Kasper


Lørdag den 14.12. kl. 9.00 Messe

efter messen øver børn og unge LUCIA-PROCESSION

        

Søndag den 15.12. kl. 12.00 Messe, 3. søndag i Advent (Gaudete)

Efterfulgt af et Lucia-optog.


Kl. 13.30 – 15.00 giver p. Kasper et oplæg over pave Frans skrivelse ”Christus vivit”, skrivelsen til de unge og til os alle.


Mandag den 16.12. kl. 17.00 Messe

Onsdag den 18.12 kl. 17.00 Messe, kl. 16.30 eukaristisk tilbedelse


Lørdag den 21.12. kl. 9.00 Messe


Søndag den 22.12. kl. 12.00 Messe, 4.søndag i advent (Rorate)

søndag den 22.12. kl. 14.00 Messe på polsk


Mandag den 23.12. kl. 17.00 Messe


Tirsdag den 24. december kl. 16.00 Familiemesse

Onsdag den 25. december kl. 11.30 Højmesse

Onsdag den 25. december kl. 14.00 Messe på polsk

Torsdag den 26. december kl. 10.00 Messe, festen for STEFAN

                                          bededag for de forfulgte kristne

Lørdag den 28. december kl. 9.00 Messe, festen for DE USKYLDIGE BØRN


Søndag den 29. december kl. 12.00 Messe, festen for DEN HELLIGE FAMILIE, JESUS, MARIA og JOSEFDirekte mail om børn- og unge-aktiviteter.

Der organiseres mange forskellige aktiviteter for børn og unge i vores menighed inklusive katekesen. Hvis du gerne vil modtage en direkte mail, når en aktivitet er planlagt til gennemførelse, så kan du give din e-mail til Ann-Lise, og give sognet tilladelse til at opbevare den og bruge den til præcist det formål.


-o0o-TAIZÉ – et nyt initiativ i Viborg i Vestervang kirke,

Rughavevej 6, Viborg

Onsdag aften kl. 19.40-20.45

2020: 22. jan., 19. feb., 4. mar., 1. apr. og 29. apr.

Fra kl. 19.40: Stille ankomstmusik

Kl. 20-20.35: Aftensang med sange fra Taizé*

Undervejs er der bibellæsning, bøn, stilhed og mulighed for at tænde lys.

Vi slutter med en salme fra Den danske salmebog

Herefter stille musik til kl. ca. 20.45.

*Taizé er et kristent økumenisk klosterfællesskab i Frankrig, grundlagt af Broder Roger i 1940 for at skabe forsoning i verden. Det særlige ved sangene herfra er, at det er enkle vers, som synges igen og igen. De kan synges på flere sprog.


-o-o-o-

 

Kirken har fået etableret en automatisk døråbner på yderdøren. Vi håber det bliver en stor hjælp i dagligdagen.

Samtidig er der etableret auto-dør-låsning. Så i fremtiden er kirkedøren åbne : mandage, onsdage, lørdage og søndage kl. 8-18.

 

-o-o-o-

 

Sognet har fået etableret en ordning, så du nu har mulighed for at betale via mobile pay. Nummeret er 47345, HUSK at skriv hvad det er du sender penge for - kollekten - køb/salg - kirkekaffe - kirkeskat eller hvad det er.

-o-o-o-

 

 

Sognets konstituerede sognepræst er:

p. Stefano Tarquini

mobile: 91 45 76 15 og E-mail: ste@katolsk.dk

 

og 2. præst er p. Davide de Nigris . Selv om han er præst i de tre sogne, så vil han tage sig af vor menighed i det daglige, fortrinsvis mandage og onsdage.

 Mobile: 81 71 66 70  Email: d.denigris@katolsk.dk

 

 

 

 

 

 

"Frygt ikke! Fra nu af skal du fange mennesker” (Luk 5,10)

 

13.-15. december 2019 holder vi adventsretræte for børn og unge (+ 10 år) i Skt Kjeld med bispedømmets børne og ungdomspræst Kasper Baadsgaard.

 

Kom og vær med til alletiders retræte! - Og sæt hele weekenden af til at være sammen med kirkens andre unge om tro, viden, fordybelse i udsagnet fra Jesus til Johannes og Peter: ”Frygt ikke! Fra nu af skal du fange mennesker” - og selvfølgelig Sen´s gode mad.


Vi mødes fredag kl. 17.00 og afslutter med oplæg af Kasper efter messen søndag. Programmet vil blive hængt op i kirkens våbenhus omkring 1. dec. Det koster 150 kr for forplejning hele weekenden. Tilmelding til Sen eller Ann-Lise. Unge, der modtager undervisning til firmelse har mødepligt. Betaling til Ann-Lise via mobilepay.


Efter søndagsmessen vil Kasper kl. 14.00 lave et oplæg om Christus Vivit. Oplægget er for alle, som har interesse i at høre hvad Pave Frans og kirken som verdenskirke vil sige til unge, såvel som til hele gudsfolket i dag. Inviter gerne familien eller andre med til oplægget.


Kasper udtaler følgende om teksten Christus Vivit:

”Kirken har aldrig før udtalt sig så klart om unge, som det er sket med Christus Vivit. Men hvad betyder det så? Ændre det noget for os som kirke og hvad vi skal gøre i forhold til de unge? Kom og hør nærmere om dokumentet og hvordan det kan være relevant for vores kirke i Danmark.


Det kan være en fordel at have læst dokumentet inden. Det findes ikke på dansk, men kan findes på forskellige sprog på nettet ved at google Christus Vivit.”

 


 KIRKESKAT


p. Davide gør opmærksom på, at alle skal være med til at bevare kirken og de øvrige faciliteter og aktiviteter.


Derfor er det nødvendigt at betale kirkeskat. Præsten anbefaler, at hver familie betaler ca. kr. 3000 årligt, dvs kr. 250 om måneden.


Kirken er lige blevet malet udvendig, men der venter en autolukning af yderdøren, en stor reparation af orglet, udvendig vedligeholdelse af menighedslokalet. Bygningen er fredet og indgår i kommunens klassificering af særligt bevaringsværdige bygninger i det indre Viborg.


p. Davide udtaler, at evner vi ikke at betale for at holde kirken, kan den på sigt blive lukket og solgt.


Præsten henviste til tilmeldingsblanketterne til kirkeskat på flere sprog, som alle kan udfylde og aflevere til præsten, Asbjørn eller sende direkte til Bispekontoret i København.


FRA AUGUST FAST MESSETID Kl. 12.00

 

Kære alle, 

 

Efter at have afholdt afstemning i tre søndage og efter afholdelse af menighedsrådsmøder i Viborg og i Silkeborg kan jeg informere at ifølge resultaterne af afstemningen og af hensyn til den konkrete situation af offentlig transport i Silkeborg (busser kører ikke før kl. 9, så mange vil ikke kunne nå at være i kirken kl. 9,30) er vi nået til følgende konklusion:

 

Fra første søndag i august, søndag den 4. august vil messetider være følgende:

Vor Frue kirke Silkeborg: kl. 10,00.

Sankt Kjelds kirke Viborg: kl. 12,00. 

 

Denne ordning er en prøveordning som vil være gældende i løbet af et år, efterfølgende vil vi evaluere den. 

 

Lad os bede om Helligåndens hjælp for os og for vores menigheder, ikke mindst for at denne nye ordning kan virke til gavn for kirkens liv og vækst.

 

Mange hilsner,

p. Stefano


-o-o-o-o-o-