Meddelelse & Aktiviteter

Skt. Kjelds Kirke

" Fear not, I am with you; be not dismayed; I am your God. I will strengthen you, and help you, and uphold you with my right hand of justice. "

MESSETIDER mm: kommende uger


 SKÆRTORSDAG den 18. april kl. 17.00 messe

LANGFFREDAG den 19. april kl. 15.00 Korsets hyldning


Lørdag den 20. april kl. 15.00 Velsignelse af påskemaden


PÅSKEVIGILIEN lørdag den 20 april messe kl. 22.00


PÅSKEDAG søndag den 21. april messe kl. 11.00


Påskedag, søndag den 21. april messe på polsk kl. 14.00


2. PÅSKEDAG den 22. april messe kl. 11.00


 

-o-o-o-

 

Kirken har fået etableret en automatisk døråbner på yderdøren. Vi håber det bliver en stor hjælp i dagligdagen.

Samtidig er der etableret auto-dør-låsning. Så i fremtiden er kirkedøren åbne : mandage, onsdage, lørdage og søndage kl. 8-18.

 

-o-o-o-

 

Sognet har fået etableret en ordning, så du nu har mulighed for at betale via mobile pay. Nummeret er 47345, HUSK at skriv hvad det er du sender penge for - kollekten - køb/salg - kirkekaffe - kirkeskat eller hvad det er.

-o-o-o-

 

 

Sognets konstituerede sognepræst er:

p. Stefano Tarquini

mobile: 91 45 76 15 og E-mail: ste@katolsk.dk

 

og 2. præst er p. Davide de Nigris . Selv om han er præst i de tre sogne, så vil han tage sig af vor menighed i det daglige, fortrinsvis mandage og onsdage.

 Mobile: 81 71 66 70  Email: d.denigris@katolsk.dk

 

 

 

 

 

 

MESSETIDER  - EN UNDERSØGELSE


Det har været drøftet, om vi af pastorale grunde skal ændre søndagens messetider.


Før vi ændrer noget, vil vi gerne høre din mening om de tidspunkter, der er foreslået.


Vi spørger om følgende:


1. ønsker du, at søndagsmessen altid er kl. 9.30      eller

2. ønsker du, at søndagsmessen altid er kl. 12.00   eller

3. ønsker du, at søndagsmessen fortsætter som nu, hvor det er kl. 9.00 på to søndage og kl. 11.30 på to søndage.


I våbenhuset kan du i hele april måned lægge en besvarelse i en stemmeboks. Vi håber, at du vil hjælpe med at besvare denne spørge undersøgelse.


med hilsen fra præsterne og meninghedsrådet


-o-o-o-o-o- KIRKESKAT


p. Davide gør opmærksom på, at alle skal være med til at bevare kirken og de øvrige faciliteter og aktiviteter.


Derfor er det nødvendigt at betale kirkeskat. Præsten anbefaler, at hver familie betaler ca. kr. 3000 årligt, dvs kr. 250 om måneden.


Kirken er lige blevet malet udvendig, men der venter en autolukning af yderdøren, en stor reparation af orglet, udvendig vedligeholdelse af menighedslokalet. Bygningen er fredet og indgår i kommunens klassificering af særligt bevaringsværdige bygninger i det indre Viborg.


p. Davide udtaler, at evner vi ikke at betale for at holde kirken, kan den på sigt blive lukket og solgt.


Præsten henviste til tilmeldingsblanketterne til kirkeskat på flere sprog, som alle kan udfylde og aflevere til præsten, Asbjørn eller sende direkte til Bispekontoret i København.