Meddelelse & Aktiviteter

Skt. Kjelds Kirke

" Fear not, I am with you; be not dismayed; I am your God. I will strengthen you, and help you, and uphold you with my right hand of justice. "

MESSETIDER mm: kommende uger


Pastor Davide er bortrejst i perioden 2. juli til 24. juli. Får du brug for en præst kontakt venligst sognepræsten p. Stefano, se nedenfor


Hverdagsmesserne er aflyst i den periode.


Søndag den 7. juli kl. 11.30 Messe , p. Stefano

Søndag den 14. jui kl. 11.30 Messe, p. Leo - vi fejrer Skt Kjeld

Søndag den 21. juli kl. 9.00 Messe, p. Leo


-o-o-o-

 

Kirken har fået etableret en automatisk døråbner på yderdøren. Vi håber det bliver en stor hjælp i dagligdagen.

Samtidig er der etableret auto-dør-låsning. Så i fremtiden er kirkedøren åbne : mandage, onsdage, lørdage og søndage kl. 8-18.

 

-o-o-o-

 

Sognet har fået etableret en ordning, så du nu har mulighed for at betale via mobile pay. Nummeret er 47345, HUSK at skriv hvad det er du sender penge for - kollekten - køb/salg - kirkekaffe - kirkeskat eller hvad det er.

-o-o-o-

 

 

Sognets konstituerede sognepræst er:

p. Stefano Tarquini

mobile: 91 45 76 15 og E-mail: ste@katolsk.dk

 

og 2. præst er p. Davide de Nigris . Selv om han er præst i de tre sogne, så vil han tage sig af vor menighed i det daglige, fortrinsvis mandage og onsdage.

 Mobile: 81 71 66 70  Email: d.denigris@katolsk.dk

 

 

 

 

 

 

FRA AUGUST FAST MESSETID Kl. 12.00

 

Kære alle, 

 

Efter at have afholdt afstemning i tre søndage og efter afholdelse af menighedsrådsmøder i Viborg og i Silkeborg kan jeg informere at ifølge resultaterne af afstemningen og af hensyn til den konkrete situation af offentlig transport i Silkeborg (busser kører ikke før kl. 9, så mange vil ikke kunne nå at være i kirken kl. 9,30) er vi nået til følgende konklusion:

 

Fra første søndag i august, søndag den 4. august vil messetider være følgende:

Vor Frue kirke Silkeborg: kl. 10,00.

Sankt Kjelds kirke Viborg: kl. 12,00. 

 

Denne ordning er en prøveordning som vil være gældende i løbet af et år, efterfølgende vil vi evaluere den. 

 

Lad os bede om Helligåndens hjælp for os og for vores menigheder, ikke mindst for at denne nye ordning kan virke til gavn for kirkens liv og vækst.

 

Mange hilsner,

p. Stefano


MESSETIDER  - EN UNDERSØGELSE


Det har været drøftet, om vi af pastorale grunde skal ændre søndagens messetider.


RESULTATET af afstemningen er følgende:

TAK for alle de afgivne stemmer. Menighedsrådet vil på sit kommende møde den 18. maj drøfte, hvad der nu skal ske.

 

Her er de optalte stemmer:

A: hver søndag kl. 9.30                - 22 stemmer

B: hver søndag kl. 12.00              - 25 stemmer

C: som nu 9.og 11.30                  - 13 stemmer

6 stemmer har ud for kl. 12 ikke sat kryds, men skrevet et andet forslag. Fire af dem har skrevet 11.00 og to af dem har skrevet 11.30

1 stemme har ud for kl. 9.30 skrevet kl. 10.00 og på samme seddel ud for 12.00 skrevet kl. 12.00.

1 stemme har skrevet ”neutral”-o-o-o-o-o- KIRKESKAT


p. Davide gør opmærksom på, at alle skal være med til at bevare kirken og de øvrige faciliteter og aktiviteter.


Derfor er det nødvendigt at betale kirkeskat. Præsten anbefaler, at hver familie betaler ca. kr. 3000 årligt, dvs kr. 250 om måneden.


Kirken er lige blevet malet udvendig, men der venter en autolukning af yderdøren, en stor reparation af orglet, udvendig vedligeholdelse af menighedslokalet. Bygningen er fredet og indgår i kommunens klassificering af særligt bevaringsværdige bygninger i det indre Viborg.


p. Davide udtaler, at evner vi ikke at betale for at holde kirken, kan den på sigt blive lukket og solgt.


Præsten henviste til tilmeldingsblanketterne til kirkeskat på flere sprog, som alle kan udfylde og aflevere til præsten, Asbjørn eller sende direkte til Bispekontoret i København.