Meddelelse & Aktiviteter

Skt. Kjelds Kirke

" Fear not, I am with you; be not dismayed; I am your God. I will strengthen you, and help you, and uphold you with my right hand of justice. "

MESSETIDER mm: kommende uger


Søndag den 19. maj kl. 9.00 Messe, Rosenkransbøn fra kl. 8.30


Mandag den 20. maj kl. 17.00 Messe


NB! Onsdag den 22. maj INGEN MESSE. Der vil være en ANDAGT med rosenkransbøn kl. 17.00


Lørdag den 25. maj kl. 9.00 Messe


Søndag den 26. maj kl. 9.00 Messe, Rosenkransbøn fra kl. 8.30


Mandag 27. maj kl. 17.00 Messe


NB! Onsdag den 29. maj INGEN MESSE. Der vil være en ANDAGT med rosenkransbøn kl. 17.00


Torsdag den 30 maj kl. 12.00 Messe KRISTI HIMMELFART


lørdag den 1. juni kl. 9.00 Messe  (søndagens messe kl. 17.00 - se nedenfor)


Søndag den 2. juni VALFART TIL ØM, INGEN MESSE I VIBORG om søndagen.

NB! Men hvis du er forhindret i at komme til ØM vil søndagens messe blive fejret dagen før om lørdagen kl. 17.00


 

-o-o-o-

 

Kirken har fået etableret en automatisk døråbner på yderdøren. Vi håber det bliver en stor hjælp i dagligdagen.

Samtidig er der etableret auto-dør-låsning. Så i fremtiden er kirkedøren åbne : mandage, onsdage, lørdage og søndage kl. 8-18.

 

-o-o-o-

 

Sognet har fået etableret en ordning, så du nu har mulighed for at betale via mobile pay. Nummeret er 47345, HUSK at skriv hvad det er du sender penge for - kollekten - køb/salg - kirkekaffe - kirkeskat eller hvad det er.

-o-o-o-

 

 

Sognets konstituerede sognepræst er:

p. Stefano Tarquini

mobile: 91 45 76 15 og E-mail: ste@katolsk.dk

 

og 2. præst er p. Davide de Nigris . Selv om han er præst i de tre sogne, så vil han tage sig af vor menighed i det daglige, fortrinsvis mandage og onsdage.

 Mobile: 81 71 66 70  Email: d.denigris@katolsk.dk

 

 

 

 

 

 

MESSETIDER  - EN UNDERSØGELSE


Det har været drøftet, om vi af pastorale grunde skal ændre søndagens messetider.


RESULTATET af afstemningen er følgende:

TAK for alle de afgivne stemmer. Menighedsrådet vil på sit kommende møde den 18. maj drøfte, hvad der nu skal ske.

 

Her er de optalte stemmer:

A: hver søndag kl. 9.30                - 22 stemmer

B: hver søndag kl. 12.00              - 25 stemmer

C: som nu 9.og 11.30                  - 13 stemmer

6 stemmer har ud for kl. 12 ikke sat kryds, men skrevet et andet forslag. Fire af dem har skrevet 11.00 og to af dem har skrevet 11.30

1 stemme har ud for kl. 9.30 skrevet kl. 10.00 og på samme seddel ud for 12.00 skrevet kl. 12.00.

1 stemme har skrevet ”neutral”


Vi spurgte om følgende:


1. ønsker du, at søndagsmessen altid er kl. 9.30      eller

2. ønsker du, at søndagsmessen altid er kl. 12.00   eller

3. ønsker du, at søndagsmessen fortsætter som nu, hvor det er kl. 9.00 på to søndage og kl. 11.30 på to søndage.


I våbenhuset kan du i hele april måned lægge en besvarelse i en stemmeboks. Vi håber, at du vil hjælpe med at besvare denne spørge undersøgelse.


med hilsen fra præsterne og meninghedsrådet


-o-o-o-o-o- KIRKESKAT


p. Davide gør opmærksom på, at alle skal være med til at bevare kirken og de øvrige faciliteter og aktiviteter.


Derfor er det nødvendigt at betale kirkeskat. Præsten anbefaler, at hver familie betaler ca. kr. 3000 årligt, dvs kr. 250 om måneden.


Kirken er lige blevet malet udvendig, men der venter en autolukning af yderdøren, en stor reparation af orglet, udvendig vedligeholdelse af menighedslokalet. Bygningen er fredet og indgår i kommunens klassificering af særligt bevaringsværdige bygninger i det indre Viborg.


p. Davide udtaler, at evner vi ikke at betale for at holde kirken, kan den på sigt blive lukket og solgt.


Præsten henviste til tilmeldingsblanketterne til kirkeskat på flere sprog, som alle kan udfylde og aflevere til præsten, Asbjørn eller sende direkte til Bispekontoret i København.