Meddelelse & Aktiviteter

MESSETIDER mm: kommende uge

 

Mandag den 14. kl. 17.00 Messe

Onsdag den 16. kl. 17.00 Messe, kl. 16.30 eukaristisk tilbedelse

 

Lørdag den 19. kl. 9.00 Messe, HENRIK, biskop og martyr

 

Søndag den 20. kl. 9.00 messe efterfulgt af MØDE FOR MENIGHEDEN

 

Mandag den 21. kl. 17.00 messe, AGNES, jomfru og martyr

Tirsdag den 22. kl. 18.30 Studiekredsen mødes, indleder med vesper

Onsdag den 23. kl. 17.00 messe, kl 16.30 eukaristisk tilbedelse

 

Lørdag den 26. kl. 9.00 messe, TIMOTEUS og TITUS, biskopper

Søndag den 27. kl. 9.00 messe, SANKT ANSGAR, bispedømmets værnehelgen

Søndag den 27. kl. 14.00 messe på polsk

 

-o-o-o-

 

Kirken har fået etableret en automatisk døråbner på yderdøren. Vi håber det bliver en stor hjælp i dagligdagen.

Samtidig er der etableret auto-dør-låsning. Så i fremtiden er kirkedøren åbne : mandage, onsdage, lørdage og søndage kl. 8-18.

 

-o-o-o-

 

Sognet har fået etableret en ordning, så du nu har mulighed for at betale via mobile pay. Nummeret er 47345, HUSK at skriv hvad det er du sender penge for - kollekten - køb/salg - kirkekaffe - kirkeskat eller hvad det er.

-o-o-o-

 

 

Sognets konstituerede sognepræst er:

p. Stefano Tarquini

mobile: 91 45 76 15 og E-mail: ste@katolsk.dk

 

og 2. præst er p. Davide de Nigris . Selv om han er præst i de tre sogne, så vil han tage sig af vor menighed i det daglige, fortrinsvis mandage og onsdage.

Mobile: 81 71 66 70 Email: d.denigris@katolsk.dk

 

 

 

 

 

 

En af vor menigheds ældre medlemmer, Anna Dong Thi Xim er afgået ved døden i den forgangne uge. Hun er efter en messe i Viborg blevet begravet på Nordre Kirkegård i Århus. Vi opfordrer alle til at tage hende med i sine forbønner.

BEMÆRK -

sognepræsten p. Stefano Tarquini har fået ny e-mail-adresse : ste@katolsk.dk

 

Pastor Davide har også fået ny e-mail-adresse, som er:

d.denigris@katolsk.dk

-o-o-o-

 

 

 

KIRKESKAT

 

p. Davide gør opmærksom på, at alle skal være med til at bevare kirken og de øvrige faciliteter og aktiviteter.

 

Derfor er det nødvendigt at betale kirkeskat. Præsten anbefaler, at hver familie betaler ca. kr. 3000 årligt, dvs kr. 250 om måneden.

 

Kirken er lige blevet malet udvendig, men der venter en autolukning af yderdøren, en stor reparation af orglet, udvendig vedligeholdelse af menighedslokalet. Bygningen er fredet og indgår i kommunens klassificering af særligt bevaringsværdige bygninger i det indre Viborg.

 

p. Davide udtaler, at evner vi ikke at betale for at holde kirken, kan den på sigt blive lukket og solgt.

 

Præsten henviste til tilmeldingsblanketterne til kirkeskat på flere sprog, som alle kan udfylde og aflevere til præsten, Asbjørn eller sende direkte til Bispekontoret i København.

 

" Fear not, I am with you; be not dismayed; I am your God. I will strengthen you, and help you, and uphold you with my right hand of justice. "

Skt. Kjelds Kirke