Meddelelse & Aktiviteter

Skt. Kjelds Kirke

" Fear not, I am with you; be not dismayed; I am your God. I will strengthen you, and help you, and uphold you with my right hand of justice. "

MESSETIDER mm: kommende uge


mandag den 25. marts kl. 17.00 messe, Herrens bebudelse

onsdag den 27. marts kl. 17.00 messe, kl. 16.30 korsvejsandagt

lørdag den 30. marts kl. 9.00 messe

søndag den 31. marts kl. 11.30 messe

efterfulgt af faste-brunch til fordel for Caritas´fasteindsamling. Billetter kr. 75.- og børn kr. 35,- købes hos Ann-Lise


mandag den 1. april kl. 17.00 messe

tirsdag den 2. april kl. 18.30 bibelstudiekredsen mødes

onsdag den 3. april kl. 17.00 messe, kl. 16.30 korsvejsandagt

lørdag den 6. april messe kl. 9.00, undervisning for børn og unge efter messen.

lørdag den 6. april kl. 15.00 messe på vietnamesisk med mulighed for skriftemål


Søndag den7. april kl. 11.30 messe (5. søndag i fasten)


lørdag den 13. april kl. 9-13 STORE RENGØRINGSDAG I KIRKEN. Der er brug for alle der kan og vil hjælpe. 

-o-o-o-

 

Kirken har fået etableret en automatisk døråbner på yderdøren. Vi håber det bliver en stor hjælp i dagligdagen.

Samtidig er der etableret auto-dør-låsning. Så i fremtiden er kirkedøren åbne : mandage, onsdage, lørdage og søndage kl. 8-18.

 

-o-o-o-

 

Sognet har fået etableret en ordning, så du nu har mulighed for at betale via mobile pay. Nummeret er 47345, HUSK at skriv hvad det er du sender penge for - kollekten - køb/salg - kirkekaffe - kirkeskat eller hvad det er.

-o-o-o-

 

 

Sognets konstituerede sognepræst er:

p. Stefano Tarquini

mobile: 91 45 76 15 og E-mail: ste@katolsk.dk

 

og 2. præst er p. Davide de Nigris . Selv om han er præst i de tre sogne, så vil han tage sig af vor menighed i det daglige, fortrinsvis mandage og onsdage.

 Mobile: 81 71 66 70  Email: d.denigris@katolsk.dk

 

 

 

 

 

 


 KIRKESKAT


p. Davide gør opmærksom på, at alle skal være med til at bevare kirken og de øvrige faciliteter og aktiviteter.


Derfor er det nødvendigt at betale kirkeskat. Præsten anbefaler, at hver familie betaler ca. kr. 3000 årligt, dvs kr. 250 om måneden.


Kirken er lige blevet malet udvendig, men der venter en autolukning af yderdøren, en stor reparation af orglet, udvendig vedligeholdelse af menighedslokalet. Bygningen er fredet og indgår i kommunens klassificering af særligt bevaringsværdige bygninger i det indre Viborg.


p. Davide udtaler, at evner vi ikke at betale for at holde kirken, kan den på sigt blive lukket og solgt.


Præsten henviste til tilmeldingsblanketterne til kirkeskat på flere sprog, som alle kan udfylde og aflevere til præsten, Asbjørn eller sende direkte til Bispekontoret i København.