Meddelelse & Aktiviteter

Skt. Kjelds Kirke

" Fear not, I am with you; be not dismayed; I am your God. I will strengthen you, and help you, and uphold you with my right hand of justice. "


MESSETIDER og AKTIVITETER i SANKT KJELDS KIRKE


Mandag den 11.11 kl. 17.00 Messe, Martin af Tours (Mortensaften)

Onsdag den 13.11. kl. 17.00 Messe, eukaristisk tilbedelse fra kl. 16.30

Lørdag den 16.11. kl. 9.00 Messe,

 

Søndag den 17.11. kl. 12.00 Messe, De fattiges søndag,

             BRUNCH. Menigheden får besøg af Vanesa Sanchez- Guiardo,   

             Århus, som vil fortælle om sin rejse til Uganda, besøg hos

             familierne, der nyder godt af Caritas projekterne

 

Mandag den 18.11. Messe kl. 17.00

            bibel læsegruppen mødes efter messen, spiser og taler om

            profeten Esajas.


Onsdag den 20.11. Messe k. 17.00, eukaristisk tilbedelse kl. 16.30-o0o-TAIZÉ – et nyt initiativ i Viborg i Vestervang kirke,

Rughavevej 6, Viborg

Onsdag aften kl. 19.40-20.45

2019: 6. nov. og 4. dec. - 2020: 22. jan., 19. feb., 4. mar., 1. apr. og 29. apr.

Fra kl. 19.40: Stille ankomstmusik

Kl. 20-20.35: Aftensang med sange fra Taizé*

Undervejs er der bibellæsning, bøn, stilhed og mulighed for at tænde lys.

Vi slutter med en salme fra Den danske salmebog

Herefter stille musik til kl. ca. 20.45.

*Taizé er et kristent økumenisk klosterfællesskab i Frankrig, grundlagt af Broder Roger i 1940 for at skabe forsoning i verden. Det særlige ved sangene herfra er, at det er enkle vers, som synges igen og igen. De kan synges på flere sprog.


-o-o-o-

 

Kirken har fået etableret en automatisk døråbner på yderdøren. Vi håber det bliver en stor hjælp i dagligdagen.

Samtidig er der etableret auto-dør-låsning. Så i fremtiden er kirkedøren åbne : mandage, onsdage, lørdage og søndage kl. 8-18.

 

-o-o-o-

 

Sognet har fået etableret en ordning, så du nu har mulighed for at betale via mobile pay. Nummeret er 47345, HUSK at skriv hvad det er du sender penge for - kollekten - køb/salg - kirkekaffe - kirkeskat eller hvad det er.

-o-o-o-

 

 

Sognets konstituerede sognepræst er:

p. Stefano Tarquini

mobile: 91 45 76 15 og E-mail: ste@katolsk.dk

 

og 2. præst er p. Davide de Nigris . Selv om han er præst i de tre sogne, så vil han tage sig af vor menighed i det daglige, fortrinsvis mandage og onsdage.

 Mobile: 81 71 66 70  Email: d.denigris@katolsk.dk

 

 

 

 

 

 

FRA AUGUST FAST MESSETID Kl. 12.00

 

Kære alle, 

 

Efter at have afholdt afstemning i tre søndage og efter afholdelse af menighedsrådsmøder i Viborg og i Silkeborg kan jeg informere at ifølge resultaterne af afstemningen og af hensyn til den konkrete situation af offentlig transport i Silkeborg (busser kører ikke før kl. 9, så mange vil ikke kunne nå at være i kirken kl. 9,30) er vi nået til følgende konklusion:

 

Fra første søndag i august, søndag den 4. august vil messetider være følgende:

Vor Frue kirke Silkeborg: kl. 10,00.

Sankt Kjelds kirke Viborg: kl. 12,00. 

 

Denne ordning er en prøveordning som vil være gældende i løbet af et år, efterfølgende vil vi evaluere den. 

 

Lad os bede om Helligåndens hjælp for os og for vores menigheder, ikke mindst for at denne nye ordning kan virke til gavn for kirkens liv og vækst.

 

Mange hilsner,

p. Stefano


-o-o-o-o-o- KIRKESKAT


p. Davide gør opmærksom på, at alle skal være med til at bevare kirken og de øvrige faciliteter og aktiviteter.


Derfor er det nødvendigt at betale kirkeskat. Præsten anbefaler, at hver familie betaler ca. kr. 3000 årligt, dvs kr. 250 om måneden.


Kirken er lige blevet malet udvendig, men der venter en autolukning af yderdøren, en stor reparation af orglet, udvendig vedligeholdelse af menighedslokalet. Bygningen er fredet og indgår i kommunens klassificering af særligt bevaringsværdige bygninger i det indre Viborg.


p. Davide udtaler, at evner vi ikke at betale for at holde kirken, kan den på sigt blive lukket og solgt.


Præsten henviste til tilmeldingsblanketterne til kirkeskat på flere sprog, som alle kan udfylde og aflevere til præsten, Asbjørn eller sende direkte til Bispekontoret i København.