Meddelelse & Aktiviteter

MESSETIDER: kommende uge

 

Mandag den 15. kl. 17.00 MESSE

Onsdag den 17. kl. 17.00 MESSE, rosenkrans bøn kl. 16.30

Lørdag den 20 kl. 9.00 MESSE

Søndag den 21. kl. 9.00 MESSE, rosenkransbøn kl. 8.30

 

NB! SVUK kirkens ungdomsklub har tur til Djurs Sommerland lørdag den 20. efter messen.

 

Sognet har fået etableret en ordning, så du nu har mulighed for at betale via mobile pay. Nummeret er 47345, HUSK at skriv hvad det er du sender penge for - kollekten - køb/salg - kirkekaffe - kirkeskat eller hvad det er.

-o-o-o-

 

Biskoppen har den 1. september sendt følgende meddelelse:

 

Til præster og menighedsrådsformænd i Randers, Viborg og Silkeborg menigheder,

Kære pastor Stefano, kære pastor Davide,

Kære Kirsten, Flemming og Asbjørn,

For nogle uger siden blev det besluttet, at pastor Bernardo Petrini fratræder som konstitueret sognepræst for Viborg og Silkeborg menigheder.

Under pastor Bernardos sygeorlov blev pastor Stefano konstitueret som sognepræst også for Viborg og Silkeborg, ligesom pastor Davide i den tid blev bedt om at betjene de samme to menigheder, dog med bopæl i Randers.

Da pastor Bernardo ikke vender tilbage til de to menigheder, har vi i biskoppeligt råd drøftet en ny ordning for Viborg, Silkeborg og Randers menigheder, som går ud på følgende:

Pastor Stefano forbliver konstitueret sognepræst, også for Viborg og Silkeborg menigheder; men pastor Davide udnævnes til andenpræst i både Randers, Viborg og Silkeborg med fortsat bopæl i Randers. De to præster er således ansvarlige for alle tre menigheder. Dog vil pastor Davide primært arbejde i Viborg og Silkeborg; men ellers står det præsterne frit at aftale, hvordan enkelte tjenester og opgaver kan fordeles.

M.h.t. økonomi, ikke mindst vedrørende kørsel, blev det i biskoppeligt råd foreslået, at udgifterne deles efter antallet af medlemmer i de enkelte menigheder. Denne ordning har fungeret tilfredsstillende i to andre pastorale enheder.

Der er med ovenstående ordning ikke formelt oprettet nogen ny pastoral enhed. Inddelingen ifl. ”Det nye Danmarkskort” gælder stadigvæk. Således er der ikke ændret ved ordningen angående udpegning af medlemmer til pastoralrådet.

De relevante udnævnelsesdokumenter følger snarest.

Vor pastorale situation gør det nogle gang nødvendigt at foretage ændringer i allerede lagte planer; men jeg håber, at ovenstående ordning vil fungere til alles tilfredshed, og jeg ønsker alle implicerede parter Guds velsignelse for et godt samarbejde. Jeg hører dog også gerne jeres kommentarer til ordningen.

Med de venligste hilsener

+Czeslaw

- § -

 

Det betyder at vor konstituerede sognepræst er:

p. Stefano Tarquini

mobile: 91 45 76 15 og E-mail: stefanotarquini1984@gmail.com

 

og 2. præst er p. Davide de Nigris . Selv om han nu også er præst i de tre sogne, så vil han tage sig af vor menighed i det daglige, fortrinsvis mandage og onsdage.

Mobile: 81 71 66 70

Email: d.denigris@yahoo.dk

 

 

 

 

 

 

SENESTE NYT

 

Program for besøget af relikvierne af Thérèse Af Jesusbarnet og hendes hellige forældre

 

Mandag den 5. november om aftenen:

Thérèse Af Jesusbarnets relikvieskrin ankommer til Sct. Mariæ Kirke, Aalborg. Kl. 20 messe og vågenat. Tirsdag laudes og messe kl. 8, bøn kl. 9.30-14.

 

Tirsdag den 6. november relikvieskrinet ankommer til Vor Frue Kirke, Aarhus ca. kl. 12.30 Bøn ved skrinet.

kl. 16.30 Messe på dansk, efterfulgt af vesper

kl. 18 mulighed for skriftemål

kl. 19 messe på engelsk, mass in english, prædiken v/ p. John Udris

kl. 20-23 Bønsvigile. Meditation, sang, stilhed.

 

Bemærk: Vi søger at organisere os i vore egne biler, således:. at de, der har plads noterer det på kirkens opslagstavle, og de der gerne vil med noterer sig på opslagstavlen.

 

-0-0-0-

 

 

KIRKESKAT

p. Davide gør opmærksom på, at alle skal være med til at bevare kirken og de øvrige faciliteter og aktiviteter.

 

Derfor er det nødvendigt at betale kirkeskat. Præsten anbefaler, at hver familie betaler ca. kr. 3000 årligt, dvs kr. 250 om måneden.

 

Kirken er lige blevet malet udvendig, men der venter en autolukning af yderdøren, en stor reparation af orglet, udvendig vedligeholdelse af menighedslokalet. Bygningen er fredet og indgår i kommunens klassificering af særligt bevaringsværdige bygninger i det indre Viborg.

 

p. Davide udtaler, at evner vi ikke at betale for at holde kirken, kan den på sigt blive lukket og solgt.

 

Præsten henviste til tilmeldingsblanketterne til kirkeskat på flere sprog, som alle kan udfylde og aflevere til præsten, Asbjørn eller sende direkte til Bispekontoret i København.

 

SILKEBORG VIBORG UNGE KATOLIKKER SVUK

har afviklet den årlige generalforsamling.

 

Referat følger.

 

HUSK at næste arrangement er 20. oktober tur til DJURS SOMMERLAND og

 

27. oktober turen til AQUA i Silkeborg.

 

Lørdag den 22. september var der "HYG-IN" med spisning, hygge, spil mv. kl. 17-21 i menighedslokalet.

Sen leder arrangementet.

 

" Fear not, I am with you; be not dismayed; I am your God. I will strengthen you, and help you, and uphold you with my right hand of justice. "

Skt. Kjelds Kirke